PAGRINDINĖS SĄVOKOS

Šioje Privatumo politikoje didžiąja raide rašomos sąvokos turi žemiau nurodytas reikšmes, išskyrus atvejus, jeigu kontekstas reikalauja kitaip: Bendrovė – Uždaroji akcinė bendrovė Beržūna, juridinio asmens kodas: 166900332, registruotos buveinės adresas: Gamyklos g 44D Mažeikiai, apie kurią duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, elektroninio pašto adresas: info@berzuna.lt telefono numeris: +370 8 650) 72588; Svetainė – Bendrovės internetinis puslapis, kuris yra pasiekiamas internetiniu adresu – https://optikavizija.lt/; Naudotojas – bet kuris (tiek fizinis asmuo, tiek juridinis asmuo), kuris naudojasi Svetaine; Paskyra – Svetainės nuoroda atitinkamame internetiniame puslapyje; Slapukas – tai nedidelis failas, kurį Naudotojo naudojamo įrenginio Naršyklė priima iš Svetainės ir išsaugo Naudotojo įrenginyje. Slapukai leidžia Svetainei prisiminti informaciją apie naršymo įpročius, veiksmus, paieškas bei nustatymus, kad būtų galima naudotis visu Svetainės funkcionalumu, o kiti apsilankymai Svetainėje būtų paprastesni ir naudingesni; Naršyklė – yra programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius Naudotojo naudojamame įrenginyje; Duomenų subjektas – fizinis asmuo, iš kurio Bendrovė, naudodamasi Svetaine gauna ir tvarko Asmens duomenis; Duomenų tvarkytojas – juridinis ar fizinis asmuo, Bendrovės įgaliotas tvarkyti Asmens duomenis; Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (Duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius; Asmens duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis ar neautomatizuotomis priemonėmis su Asmens duomenimis ar Asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais dokumentais, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas. Svetainės administratorius – už Svetainės administravimą atsakingas asmuo; IP adresas – kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas. Kadangi šie numeriai paprastai priskiriami pagal šalies blokus, IP adresas gali būti dažnai naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti; Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės asmens duomenų ir kitos svarbios informacijos rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis Svetaine. Jei Privatumo politikoje konkrečiai nenurodyta kitaip, vienos giminės žodžiai taip pat gali reikšti ir kitą giminę.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Svetainės Privatumo politikoje yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų ir kitos Duomenų subjektui svarbios informacijos rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Naudotojui naudojantis Svetaine. Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti Svetainės Naudotojų Asmens ir kitus duomenis nuo neteisėto naudojimo. Ši Privatumo politika taikoma visais atvejais, kai Bendrovė gauna Asmens duomenis dėl to, kad Naudotojas naudojasi Svetaine.

SLAPUKAI

Naudotojas yra informuojamas ir išreiškia savo išankstinį laisvanorišką sutikimą leisti Bendrovei įrašyti Slapukus spausdamas mygtuką „Sutinku“ žemiau nurodytu būdu: atidarant Svetainę, atsiradusiame lauke nurodoma: Informuojame, kad svetainėje yra naudojami slapukai, kad tinkamai individualizuoti turinį. Spausdami „Sutinku“ Jūs sutinkate su slapukų įrašymu. Naršydami toliau Jūs sutinkate su svetainės privatumo politika.“. Naudotojas turi pasirinkimą Sutikti, Nesutikti su Slapukų naudojimu arba prieš išreikšdamas sutikimą ar nesutikimą pasinaudoti aktyvia nuoroda „Daugiau apie privatumo politiką ir slapukus“ ir susipažinti su informacija apie Svetainėje naudojamus slapukus, galimybe juos išjungti ir Svetainės privatumo politika. Daugelis Naršyklių yra nustatytos taip, kad Slapukus priimtų automatiškai. Naudojantis Naršyklės nustatymais galima Slapukus ištrinti ar pasirinkti Naršyklės funkciją, jog Slapukai nebūtų įrašomi į naudojamo įrenginio Naršyklę. Žemiau pateikiamos naudingos nuorodos pagal naudojamos Naršyklės tipą: „Google Chrome“: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=956 „Firefox“: http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your- computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies „Internet Explorer“: http://support.microsoft.com bei įrašykite „cookies” paieškos langelyje „Safari“: http://www.apple.com/support/ bei įrašykite „cookies” paieškos langelyje Svetainėje naudojamų Slapukų rūšys: Ilgalaikiai slapukai – tai tokie slapukai, kurie nustatytą laikotarpį išlieka Naudotojo kompiuteryje pasibaigus naršymo seansui, todėl gali įrašyti tam tikras Naudotojų parinktis arba veiksmus, kai Svetainė aplankoma iš naujo; Seanso slapukai leidžia atpažinti Naudotoją per vieną apsilankymą Svetainėje, kad visi puslapio pakeitimai arba pasirinkimai būtų įsimenami keliaujant iš vieno puslapio į kitą. Šie slapukai leidžia greitai ir lengvai naršyti Svetainės puslapiuose, kad kaskart apsilankius naujoje vietoje nereikėtų iš naujo apdoroti informacijos. Seanso slapukai yra laikini ir išnyksta vos tik Naudotojas užveria naršyklę arba atsijungia nuo Svetainės; Pirmosios šalies slapukai yra valdomi Bendrovės; Trečiųjų šalių slapukai yra valdomi kitų organizacijų, kurios nepriklauso Bendrovei. Trečiųjų šalių slapukai, kurie gali būti išsaugomi kompiuteryje, telefone ar planšetėje, Svetainės naršymo metu yra „Google Analytics“ slapukai, skirti stebėti Svetainę. Šie slapukai renka informaciją apie tai, kaip Naudotojai naudojasi Svetaine. „Google Analytics“ anonimiškai renka informaciją apie lankytojų skaičių, vietą, iš kurios buvo naudojamasi Svetaine, bei kokiose Svetainės dalyse buvo naršoma. Šie Slapukai yra sukurti „Google Analytics“. Norint gauti daugiau informacijos, galima aplankyti: http://www.google.com/analytics. Bet kokia informacija, surinkta per Slapukus, yra saugoma iki Slapukų galiojimo pabaigos ir nėra naudojama kitais nei šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais.  

NAUJIENLAIŠKIŲ GAVIMO UŽSAKYMAS

Naudotojai, norėdami užsakyti Bendrovės naujienlaiškių siuntimo paslaugą, turi Bendrovei pateikti savo elektroninio pašto adresą. Naudotojas bet kada gali atsisakyti naujienlaiškių siuntimo jo nurodytu elektroniniu pašto adresu. Nuoroda kaip atsisakyti naujienlaiškių siuntimo yra kiekvieno naujienlaiškio pabaigoje. Atsisakius naujienlaiškių siuntimo, naujienlaiškių siuntimo tikslui Naudotojo pateikti asmens duomenys yra sunaikinami.

PASKYROS

Bendrovės Paskyros yra nuorodos tam tikruose internetiniuose puslapiuose, kuriuose gali būti talpinama ta pati informacija, kaip ir Svetainėje, nes Bendrovė yra tiek Svetainės, tiek Paskyrų valdytoja. Paskyrų naudotojams taikoma to internetinio puslapio, kuriame yra Bendrovės Paskyra, privatumo politika ir to puslapio taisyklės. Bendrovė turi Paskyras šiuose internetiniuose puslapiuose: 1) https://www.facebook.com/vizijaoptika 2) https://www.instagram.com/vizijaoptika.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS SVETAINĖJE

Asmens duomenys naudojami šiems tikslams: 1) Naudojimosi Svetaine gerinimas, lengvinimas, Naudotojų Svetainėje atliekamų veiksmų ištyrimas; 2) Naudotojų susisiekimas su Bendrove naudojantis Svetaine; 3) Naudotojų registracija pas Bendrovės parduotuvėse dirbančius gydytojus vizitui; 4) Naujienlaiškių siuntimas; 5) Administruodamas Svetainę ir diagnozuodamas galimus sutrikimus Svetainės administratorius gali naudoti Naudotojų IP adresus. Naudotojas kaip Duomenų subjektas turi šias pagrindines teises: 1) Žinoti (būti informuotam) apie savo Asmens duomenų tvarkymą; 2) Reikalauti ištaisyti ar sustabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus; 3) Reikalauti teisės būti pamirštam įgyvendinimo, t. y. Bendrovės tvarkomų Asmens duomenų sunaikinimo; 4) Nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys; 5) Teisę į duomenų perkeliamumą; 6) Teisę pateikti skundą priežiūros institucijai; 7) Susipažinti su savo Asmens duomenimis, pateikus Bendrovei asmens tapatybės dokumentą arba elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, susipažinti su savo Asmens duomenimis ir jų tvarkymu, taip pat gauti dokumentų, kuriame yra jo Asmens duomenys, kopiją, bei gauti informaciją kokiu tikslu jie tvarkomi ir kaip buvo gauti. Naudotojas turi iš anksto kreiptis į Bendrovę elektroniniu pašto adresu, nurodytu šioje Privatumo politikoje. Bendrovė įgyvendina Naudotojo teisę susipažinti su tvarkomais Asmens duomenimis per 30 kalendorinių dienų nuo Naudotojo prašymo gavimo; 8) Jeigu susipažinę su savo Asmens duomenimis Naudotojas nustato, kad Asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, turi teisę kreiptis į Bendrovę elektroniniu pašto adresu, nurodytu šioje Privatumo politikoje, prašydamas ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius Asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių Asmens duomenų tvarkymo veiksmus. Asmens duomenys taisomi ir naikinami arba jų tvarkymo veiksmai sustabdomi pagal Duomenų subjekto tapatybę ir jo Asmens duomenis patvirtinančius dokumentus. Bendrovė įgyvendina Naudotojo teisę sustabdyti asmens duomenų tvarkymą (arba asmens duomenis sunaikinti) per 5 darbo dienas nuo Naudotojo prašymo gavimo.  

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS RINKODARAI

1. Asmens duomenys naudojami šiems tikslams:
 • Bendrovės rinkodaros veiksmų vykdymas;
 • galimybės susisiekti su Bendrove užtikrinimas.
2. Lankytojas, kaip fizinis asmuo – Duomenų subjektas, turi šias pagrindines teises Bendrovės atžvilgiu dėl Asmens duomenų, kuriuos Bendrovė renka savo veiksmais, naudodamasi Facebook paskyra ir/ar Instagram paskyra:
 • reikalauti ištaisyti ar sustabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus;
 • žinoti (būti informuotam) apie savo Asmens duomenų tvarkymą;
 • reikalauti teisės būti pamirštam įgyvendinimo, t. y. Bendrovės tvarkomų Asmens duomenų sunaikinimo;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys;
 • teisę į duomenų perkeliamumą;
 • susipažinti su savo Asmens duomenimis, pateikus Bendrovei asmens tapatybės dokumentą arba elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, susipažinti su savo Asmens duomenimis ir jų tvarkymu, taip pat gauti dokumentų, kuriame yra jo Asmens duomenys, kopiją, bei gauti informaciją kokiu tikslu jie tvarkomi ir kaip buvo gauti. Lankytojas, kuris siekia susipažinti su savo Asmens duomenimis, turi kreiptis į Bendrovę elektroninio pašto adresu, nurodytu šioje Privatumo politikoje. Bendrovė įgyvendina Lankytojo teisę susipažinti su tvarkomais Asmens duomenimis per 30 kalendorinių dienų nuo Lankytojo prašymo gavimo;
 • jeigu susipažinęs su savo Asmens duomenimis, Lankytojas nustato, kad Asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, turi teisę kreiptis į Bendrovę elektroniniu pašto adresu, nurodytu šioje Privatumo politikoje, prašydamas ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius Asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių Asmenų duomenų tvarkymo veiksmus. Asmens duomenys taisomi ir naikinami arba jų tvarkymo veiksmai sustabdomi pagal Duomenų subjekto tapatybę ir jo Asmens duomenis patvirtinančius dokumentus. Bendrovė įgyvendina Lankytojo teisę sustabdyti asmens duomenų tvarkymą (arba asmens duomenis sunaikinti) per 5 darbo dienas nuo Lankytojo prašymo gavimo;
 • teisę pateikti skundą priežiūros institucijai.
3. Bendrovė naudoja organizacines ir technines Asmens duomenų saugojimo priemones, kurios užtikrina Asmens duomenų tvarkymo saugumą ir atitinka Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktuose numatytus reikalavimus. 4. Bendrovė neperduoda nei atlygintinai, nei neatlygintinai ar kitokiu būdu neatskleidžia Asmens duomenų tretiesiems asmenims, esantiems tiek Lietuvos Respublikoje, tiek Europos Sąjungos šalyse ir kitose užsienio valstybėse, išskyrus žemiau nurodytus atvejus
 • jei yra Duomenų subjekto sutikimas;
 • kitais Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktuose numatytais atvejais.
5. Kai tai leidžia teisės aktai ir to reikia dėl tikslų, nurodytų Privatumo politikos 12 punkte, Asmens duomenys apie Lankytoją atskleidžiami toliau nurodytoms įmonėms ir dėl to Asmens duomenys gali būti perduoti už Europos Ekonominės Erdvės ribų esančioms šalims:
 • Google LLC (JAV) (duomenys saugomi pagal Privatumo skydo (angl. Privacy shield) programą);
 • Facebook, Inc. (JAV) (duomenys saugomi pagal Privatumo skydo (angl. Privacy shield) programą).

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Privatumo politika įsigalioja nuo to momento, kai yra patvirtinama Bendrovės vadovo įsakymu. Naudotojai laikomi susipažinę su šios Privatumo politikos nuostatomis, po to kai Naudotojui įėjus į Svetainę atsiranda lentelė nurodanti, kad „Naršydami toliau Jūs sutinkate su svetainės privatumo politika“, o Naudotojas toliau tęsia naršymą Svetainėje. Su Privatumo politika galima bet kada susipažinti Svetainėje. Naudotojas bet kada gali atšaukti savo sutikimą su Privatumo politika atsiųsdamas elektroninį laišką Svetainės administratoriui info@optikavizija.lt elektroniniu pašto adresu / Bendrovei Privatumo politikoje nurodytu elektroniniu paštu. Apie visus būsimus Privatumo politikos pasikeitimus ir / ar papildymus Naudotojai visuomet bus informuoti Svetainėje.